• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Công văn 686
  • Chứng nhận
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Đại lý 2
  • Xang dau

Tin nổi bật

Công trình kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đường thủy nội địa Việt Nam của INWAMA No.4
Công trình kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đường thủy nội địa Việt Nam của INWAMA No.4

Công trình kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đường thủy nội địa Việt Nam của INWAMA No.4

Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 INWAMA No.4

27/07/2016 11:18:00

Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 INWAMA No.4  

Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT ngày 14/7/2016 Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) INWAMA No.4

27/07/2016 09:02:00

Quyết định số 4060/QĐ-QUACERT ngày 14/7/2016 Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) về việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO...

Sáng nay Đảng bộ Công ty CPQLBTĐT số 4 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng

19/07/2016 16:38:00

Sáng nay 19/7/2016 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội...

Tin mới

Quyết định số 1252/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/10/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam
Quyết định số 1252/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/10/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam

18/11/2016 15:43:00

Quyết định số 1252/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/10/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc ban hành "Quy...

Lễ công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ và bổ nhiệm nhân sự của INWAMA No.4
Lễ công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ và bổ nhiệm nhân sự của INWAMA No.4

23/09/2016 15:45:00

Lễ công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp thương mại dịch vụ và bổ nhiệm...

Công điện về phòng tránh và đối phó cơn bảo số 3/2016
Công điện về phòng tránh và đối phó cơn bảo số 3/2016

18/08/2016 08:56:00

Công điện 1731/CĐ-CĐTNĐ ngày 17/8/2016 về phòng tránh áp thấp nhiệt đới....

Thông báo số 1628/TB-CĐTNĐ ngày 03/8/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam
Thông báo số 1628/TB-CĐTNĐ ngày 03/8/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam

09/08/2016 08:55:00

Công văn số 1628/TB-CĐTNĐ ngày 03/8/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về Thông báo...

Hoạt động công ty

Hoạt động xã hội

An toàn lao động

 

Đang xử lý...