• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau
CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT
CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT

16/11/2022 07:47:00

CV số 600-CV/TU ngày 10/11/2022 của Thành ủy Bắc Ninh v.v Tăng cường gp đảm bảo TT ATGT  

Đảng bộ Công ty 4 đã T/c nghiên cứu, học tập, QT và triển khai thực hiện NQTW5 BCH TW Khóa XIII
Đảng bộ Công ty 4 đã T/c nghiên cứu, học tập, QT và triển khai thực hiện NQTW5 BCH TW Khóa XIII

27/10/2022 14:22:00

Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội...

Đảng bộ Công ty 4 đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 BCH TW
Đảng bộ Công ty 4 đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 BCH TW

27/10/2022 10:34:00

Đảng bộ Công ty 4 đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện...

CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh
CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh

19/07/2022 15:31:00

CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày...

Đại hội Chi bộ văn phòng 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 INWAMA No.4
Đại hội Chi bộ văn phòng 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 INWAMA No.4

14/07/2022 14:51:00

Đại hội Chi bộ văn phòng 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 INWAMA No.4  

Đại hội Chi bộ chi nhánh 403 INWAMA No.4
Đại hội Chi bộ chi nhánh 403 INWAMA No.4

13/07/2022 09:22:00

Đại hội Chi bộ chi nhánh 403 INWAMA No.4  

Đại hội Chi bộ chi nhánh 402 INWAMA No.4
Đại hội Chi bộ chi nhánh 402 INWAMA No.4

11/07/2022 15:37:00

Sáng nay ngày 11/7/2022 Chi bộ Chi nhánh 402 trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Quản...

CV số 484/TB-ĐS4 ngày 05/5/2022 Thông báo v.v thay đổi tên Công ty và mẫu dấu mới INWAMA No.4
CV số 484/TB-ĐS4 ngày 05/5/2022 Thông báo v.v thay đổi tên Công ty và mẫu dấu mới INWAMA No.4

05/05/2022 08:24:00

CV số 484/TB-ĐS4 ngày 05/5/2022 Thông báo v.v thay đổi tên Công ty và mẫu dấu...

INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/04/2021 22:18:00

INWAMA No.4 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

CV02-CV/BTC ngày 12/3/2021của Thành ủy Bắc Ninh
CV02-CV/BTC ngày 12/3/2021của Thành ủy Bắc Ninh

23/03/2021 14:44:00

CV02-CV/BTC ngày 12/3/2021của Thành ủy Bắc Ninh v v gửi đề cương gợi ý trả lời câu hỏi...

1/3123>>

 

Đang xử lý...