• Chúc mừng năm mới 2018
  • Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Quan hệ cổ đông

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
02/01/2020 Danh sách cổ đông người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2019 INWAMA No.4  
02/01/2020 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn ngày 31/12/2019 INWAMA No.4  
05/08/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng ... ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
29/07/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
19/07/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn INWAMA No.4  
11/07/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Tặng INWAMA No.4  
11/07/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
03/07/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ông Nguyễn Văn Tặng INWAMA No.4  
03/07/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
03/07/2019 Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 30/6/2019 INWAMA No.4  
20/05/2019 Về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức mã chứng khoán DT4 INWAMA No.4  
20/04/2019 Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019  
05/04/2019 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của INWAMA No.4  
27/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018 INWAMA No.4  
26/03/2019 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán năm 2018 nhận cổ tức bằng tiền INWAMA No.4  
26/03/2019 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt 15/3/2019 (thực hiện quyền bỏ phiếu) INWAMA No.4  
19/03/2019 Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán  
13/02/2019 Công văn số 79/TB-HĐQT ngày 12/02/2019; Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 INWAMA No.4  
13/02/2019 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 05/01/2019 INWAMA No.4  
07/01/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn - INWAMA.No4 6 tháng cuối năm 2018  
24/12/2018 BCKQ giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ T12.2018  
03/12/2018 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
03/08/2018 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phạm Hồng Minh mã chứng khoán giao dịch DT4  
13/07/2018 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ds ngày 30/6/2018 INWAMA No.4  
26/06/2018 BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.  
21/06/2018 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
18/04/2018 Nghị quyết 232/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 và Biên bản 231/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 INWAMA. No4  
03/04/2018 Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018 INWAMA.No4  
27/02/2018 Báo cáo thường niên năm 2017 INWAMA.No4  
26/02/2018 Thông báo số 83/TB-HĐQT ngày 26/2/2018 của INWAMA. No4  
1/3123>>

 

Đang xử lý...