• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Quan hệ cổ đông

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
11/06/2024 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp INWAMA No.4  
10/06/2024 Báo cáo kq giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ INWAMA No.4  
04/06/2024 QĐ 286,288/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2024 của INWAMA No.4  
04/06/2024 QĐ 286,288/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2024 của INWAMA No.4  
04/06/2024 QĐ 286,288/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2024 của INWAMA No.4  
04/06/2024 QĐ 286,288/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2024 của INWAMA No.4  
04/06/2024 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Dương Hải Thanh thành viên HĐQT INWAMA No.4  
21/05/2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ INWAMA No.4  
21/05/2024 Báo cáo tài chính năm 2023 INWAMA No.4  
21/05/2024 Ông Dương Hải Thanh - CT HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu năm 2024  
21/05/2024 Báo cáo thường niên + bc tài chính năm 2023 INWAMA No.4  
01/04/2024 CV miễn nhiệm  
01/04/2024 CV miễn nhiệm  
18/03/2024 DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ds ngày 15/3/2024 INWAMA No.4  
18/03/2024 DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ds ngày 15/3/2024 INWAMA No.4  
18/03/2024 DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ds ngày 15/3/2024 INWAMA No.4  
26/02/2024 QĐ Miễn nhiệm INWAMA No.4  
26/02/2024 QĐ Miễn nhiệm INWAMA No.4  
26/02/2024 NQ chốt DS cổ đông ngày 15/3/2024 INWAMA No.4  
26/02/2024 QĐ Miễn nhiệm chức vụ TP, TCHC, TP DABTĐS, TP KDDA INWAMA No.4  
09/01/2024 DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/12/2023 INWAMA No.4  
09/01/2024 DS tổng hợp người sở hữu chứng khoáng 31/12/2023 INWAMA No.4  
09/01/2024 Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 INWAMA No.4  
09/01/2024 CV 09/BC-HĐQT ngày 04/01/2024 DS cổ đông lớn chốt ngày 31/12/2023 INWAMA No.4  
14/12/2023 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ INWAMA No.4  
11/12/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (HĐQT) và Trưởng Ban Kiểm soát INWAMA No.4  
06/12/2023 Ông Vũ Xuân Trường thành viên HĐQT đăng ký mua 5.852 CP DT4 từ ngày 10/12/2023 INWAMA No.4  
14/11/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Dương Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký bán 50.000 cổ phiếu DT4  
03/07/2023 DS cổ đông lớn, ds tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 30/6/2023 INWAMA No.4  
12/06/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Phạm Hồng Minh  
1/812345678>>

 

Đang xử lý...