• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Quan hệ cổ đông

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
06/12/2023 Ông Vũ Xuân Trường thành viên HĐQT đăng ký mua 5.852 CP DT4 từ ngày 10/12/2023 INWAMA No.4  
14/11/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Dương Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký bán 50.000 cổ phiếu DT4  
03/07/2023 DS cổ đông lớn, ds tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 30/6/2023 INWAMA No.4  
12/06/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Phạm Hồng Minh  
09/06/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
10/05/2023 Điều lệ năm (sửa đổi, bổ sung năm 2023) INWAMA No.4  
09/05/2023 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 INWAMA No.4  
04/05/2023 Báo cáo thường niên năm 2022 INWAMA No.4  
18/04/2023 BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ INWAMA No.4  
24/03/2023 Danh sách tổng hợp người sở chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền INWAMA No.4  
24/03/2023 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 INWAMA No.4  
24/03/2023 Báo cáo thường niên năm 2022 INWAMA No.4  
24/03/2023 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 INWAMA No.4  
24/03/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
24/03/2023 Danh sách tổng hợp người sở chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền INWAMA No.4  
24/03/2023 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) INWAMA No.4  
13/02/2023 CV 114/CV-ĐS4 ngày 02/02/2023 TB chốt danh sách họp ĐHĐ CĐ thường niên năm 2023 INWAMA No.4  
13/02/2023 BC tình hình quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 năm 2022  
16/01/2023 CV 13/BC-HĐQT ngày 12/1/2023 Báo cáo danh sách cổ đông lớn INWAMA No.4  
17/10/2022 Công văn 1031/CBTT-ĐS4 ngày 17/10/2022 INWAMA No.4  
11/10/2022 Công văn 1026/CBTT-ĐS4 ngày 11/10/2022 INWAMA No.4  
10/10/2022 CV 1019/CBTT-ĐS ngày 10/10/2022 INWAMA No.4  
04/10/2022 CV 1004/CBTT-CTCPĐS ngày 04/10/2022 INWAMA No.4  
04/10/2022 CV 1005/CBTT-CTCPĐS ngày 04/10/2022 INWAMA No.4  
26/09/2022 Thông báo GDCP của người nội bộ ông Phạm Văn Hanh, Vũ Như Lập đăng ký nhận chuyển nhượng cổ phần đấu giá của SCIC từ 27-30/9/2022  
26/09/2022 Thông báo GDCP của người nội bộ TVHĐQT đăng ký nhận chuyển nhượng cổ phần đấu giá của SCIC từ 27-30/9/2022  
26/09/2022 TB GDCP của người có liên quan, ông Dương Hải Thanh - CTHĐQT chuyển nhượng 468.953 cổ phần DT4 của SCIC từ 27-30/9/2022 INWAMA No.4  
27/07/2022 CV 837/CBTT-CTCPDDS ngày 27/7/2022 INWAMA No.4  
07/07/2022 CV 751/HĐQT-BC ngày 07/7/2022 v.v CBTT tăng trần, giảm sàn tháng 6,7/2022 INWAMA No.4  
04/07/2022 CV 726/HĐQT-BC ngày 4/7/2022 v.v CBTT Tăng trần, giảm sàn tháng 6/2022 INWAMA No.4  
1/71234567>>

 

Đang xử lý...