• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Lĩnh vực kinh doanh

STT

Mã ngành

Tên ngành

Ghi chú

1

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Chi tiết: Quản lý, Duy tu sửa chữa Đường thủy nội địa; Điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thanh thải vật chướng ngại, chống va trôi các cầu đảm bảo an toàn giao thông Đường thủy; Hoa tiêu đường thủy nội địa

 

2

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết: Tư vấn giám sát, khảo sát, thiết kế công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi;

 

 

3

2599

Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa.

 

4

4312

Chuẩn bị mặt bằng.

Chi tiết: Nạo vét sông, kênh, san lấp mặt bằng;

 

5

 

4290

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:

Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

 

6

3315

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Dịch vụ cơ khí, đóng mới, Sửa chữa phương tiện thủy;

 

7

46591

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng;

 

8

08990

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu:

Chi tiết: Khai thác vật liệu xây dựng.

 

9

4663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng.

 

10

68110

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 

11

46613

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

 

12

5022

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

 

13

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 

14

5224

Bốc xếp hàng hóa

 

 

Đang xử lý...