Bộ tài liệu Đại hội cổ đông lần thứ nhất thành lập Cty CP Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 4

09:02:00 05/02/2015

Bộ tài liệu Đại hội gửi đính kèm :

1.Giáy mời họp: xem  tai đây

2.Phiếu tham dự ĐH cổ đông lần thứ nhất Cty CP số 4: xem  tai đây

3.Giấy UQ tham dự ĐHCĐ lần thứ nhất Công ty CPQL số 4: xem  tai đây

4.Quy chế bầu cử thành viên HDDQT và Ban k,soát cty4: xem   tai đây

5.Đơn ứng cử thành viên HDQT: xem  tai đây

6.Đơn xin ứng cử thành viên Ban kiểm soát: xem   tai đây

7.Danh sách cổ đông đề cử: xem  tai đây

8.Sơ yếu LL các ứng viên tham gia HDQT: xem   tai đây

9.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất: xem  tai đây

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...