CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh

03:07:00 19/07/2022

CV 390-KL/TU ngày 09/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm" 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...