Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2018 của INWAMA No.4

04:04:00 17/04/2018

Sáng nay, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Báo cáo Hội đồng quản trị;

Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;

Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân chia cổ tức năm 2018;

Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018;

Thông qua thỏa ước lao động tập thể năm 2018 - Ký thỏa ước lao động tập thể;

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Dương Hải Thanh - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Phạm Hồng Minh - Giám đốc điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đồng chí Trịnh Đình Kiêm - Phó Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc năm 2018

Đồng chí Ngô Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó trưởng ban II - SCIC phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các đồng chí được Công đoàn ngành Giao thông vận tải tặng Bằng khen năm 2017

Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động thành công tốt đẹp

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...