Thư mời họp cổ đông

04:02:00 04/02/2015

Ban chỉ đạo Đoạn quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông của công ty đến tham dự phiên họp đại hội cổ đông lần thứ nhất với các nội dung chủ yếu như sau:

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4/5 (7 bình chọn)

 

Đang xử lý...